Hamit Öztürk Logo
Recent Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Image Alt

Dr. Hamit ÖZTÜRK

Cinsellikte yanlış bilinenler

 

1- Erkek cinselliği her zaman istemeli ve cinsel ilişkiye hazır olmalıdır.

Sertleşme sorunu ve performans kaygısıyla ilgili cinsel mitlerden biridir ve erkekleri ağır bir yük altında bırakır. Böyle bir inanışı olan erkek, cinselliği bir ödev gibi yapmak durumunda kalacak ve büyük olasılıkla bir süre sonra bir yandan cinsel ilgi ve istek azlığı sorunu yaşayacak, diğer yandan kendini “gerçek” bir erkek gibi hissetmeyecektir.

2- Cinselliği hep erkek başlatmalıdır ve kontrol erkekte olmalıdır.

Cinsel aktiviteyi başlatma ve yönlendirme yükümlülüğünün erkeğe ait olduğunu ifade eden, katı ve değişmez bir cinsel rol öneren bu mit; kadınların geleneksel edilgen rolünün devamına zemin hazırlar. Ayrıca böyle bir mit’e itibar eden erkek, partnerine cinselliği başlattığı için öfke duyabilir, kendisini yetersiz hissedebilir. Oysa çalışmalar kadının başlattığı bir cinsel eylemin her iki cinsiyet için de daha uyarıcı olduğunu göstermektedir.

3-Cinselliği kadın başlatıyorsa, bu, kadının azgın ve tehlikeli olduğunu gösterir.

Bu mit “evlenilecek kadın var, eğlenilecek kadın var ” şeklindeki görüşten yola çıkmaktadır. Toplumda “masum” görünümlü cinsellikle bağlantısı olmamış naif kadınların erkekler için daha uygun partnerler olduklarını buna karşın cinsellikte ne istediğini bilen, cinselliğinin farkına varmış ve bununla gurur duyan bir kadının ancak eğlenmek amaçlı bir partner olabileceğini vurgulayarak kadın cinselliğini değersizleştiren bir görüşü yansıtmaktadır.

4- Gerçek erkek, çok sık cinsel ilişkiye girendir.

Eşlerin cinsel istek düzeyleri farklı olabilir. Sık sık ilişkiye girme miti eşler arasında sorunlara ve ciddi çatışmalara yol açabilir.Ayrıca sıklık konusunda eşik oluşturacak belirlenmiş kesin bir norm yoktur.

5- Cinsel yakınlaşma bir kez başladığında mutlaka cinsel birleşmeyle tamamlanmalıdır.

Zorlamalı cinsel ilişkilerin en önemli nedeni olan bu mit ayrıca gerekli korunma yapılmazsa istenmeyen gebeliklere ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara da neden olabilmektedir. Cinselliğin amacını temelde penisin vajinaya girmesi ile sınırlayan bu cinsel mit, erkeğin uyarılma başladıktan sonra kendisini kontrol etmekte güçlük çekeceğini ve mutlak birleşme isteyeceğini ileri sürmektedir. Bu tür bir mit özellikle sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde performans kaygıları nedeniyle cinsel yakınlaşmadan (birleşme olmadan) uzak durmaya neden olabilmektedir.

6- Erkekte sertleşme olunca mutlaka orgazm olmalı ve tercihen vajen içine boşalmalıdır.

Bu mit boşalma olmadan yaşanan cinselliğin erkek için doyurucu olamayacağı şeklinde bir görüşün benimsenmesine neden olmakta ve erkeklerin de kadınlar gibi birleşme olmadan da zevk alabileceklerini görebilmelerini engellemektedir.
Vajen içine yapılan boşalmanın istenmeyen gebeliklere neden olabileceği de unutulmamalıdır.

7- Cinsellik için mutlaka çok sertleşmiş bir penis gereklidir.

Bu mit eşlerin dokunmanın verdiği hazzı yakalayamamalarına neden olur. Daha da önemlisi cinsel birleşme olmadan yapılan sevişme, eşlerin birbirlerine gösterdikleri şefkatin işaretidir. Diğer taraftan cinsel birleşme için yeterince sert bir penise sahip olan erkeğin daha da sert bir penise sahip olmak için gereksiz yere sertleşme sağlayıcı ilaçlar kullanmasına neden olabilir. Bu mitin ortadan kalkması erkeğin belirgin bir sertleşme sağlayamadıkça bir kadınla cinsel ilişkiye giremeyeceği ve girişin
gerçekleşebilmesi için penisin çok sert olması ön yargılarını ortadan kalkacaktır. Hiç kimse her an belirgin sertleşme sağlamayı garanti edemez.

8- Erkek için sevişmede başarılı olmak haz almaktan da önemlidir.

Cinsellikte başarılı olmak yerine cinsel haz almaya odaklanmak daha doğru bir davranış olacaktır. Çünkü başarılı olmaktan kastedilenin ne olduğu açık değildir. Ayrıca penis bir başarı organı değil, işeme, üreme ve doyuma yönelik bir organdır.

9- Sevişme spontan olmalıdır, bu konuda düşünmek veya konuşmak spontanlığı bozar.

Özellikle cinsel tedaviler sırasında çifte verilen ev ödevleri tedavinin başarıya ulaşmasında önemli rol oynar. Terapistin cinsel ödev vermesi bu mit nedeniyle pek çok çift tarafından doğal olmaması açısından eleştirilmektedir. Oysa cinsellik yaşanmadığı taktirde çiftin repertuvarından çıkan bir aktivitedir. Sevişmenin önceden planlanmasının olumsuz bir etkisi yoktur. Cinsellik sırasında konuşabilmek önemlidir, konuşmayan ve duygularını bu nedenle paylaşamayan çiftlerin cinsel
sorunlar yaşaması beklenir.

10- Cinsellik hakkında keşfedecek yeni şeyler yoktur. Cinsellik içgüdüseldir, öğrenilmez.

İçgüdüsel ve biyolojik temeli olmakla birlikte cinsel tutum ve davranışların önemli kısmı öğrenme ile gelişir. Bu nedenle yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olabilmek için, cinsellik hakkında keşfedilecek yeni şeylerin sınırı yoktur. Yapılan araştırmalar kendi cinsel bilgi düzeyini yeterli olarak nitelendirenlerin çoğunda cinsel bilgi ve beceri düzeyinin çok düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır.

11- Erkek cinselliğinin temel amacı orgazm olmaktır, orgazm bitince cinsellik de biter.

Cinselliğin amacı haz almaktır. Cinsel haz almak, orgazm olmadan da sağlanabilir. Kızlık zarına verilen değer nedeniyle cinsel birleşmeye girmeyen çiftlerde cinselliğin zevk vermediği söylenebilir mi? Özensiz, acele ve sırf bireysel tatmin için yapılan cinsel birleşmeler zaman içinde diğer partnerin cinsellikten soğumasına neden olabilir.

12- Erkek cinsellikte mutlaka deneyimli olmalıdır.

Gerçek erkek kadına nasıl zevk vereceğini bilen erkektir. Bu erkekler için oldukça yük oluşturan ve hatta erkeği şaşırtan bir mittir. Cinsel yönden çok deneyimli erkekler bir yandan da “çapkın, kazanova” gibi sıfatlar almakta ve partnerlerine güvenilirlik açısından sorun oluşturan kişiler olabilmektedirler. Ayrıca deneyim her iki cinsiyet için de önemli olabilir. Bu mit erkeklere cinsel yönden sınırsız özgürlük getirirken, kadın cinselliğini sınırlandırmakta ve cinselliği erkeklerin tekeline sokmaktadır. Oysa her iki cinsiyet için de benzer sorumluluklar olmalıdır.

13- Erkek cinsel birleşme sırasında sertleşmesini kaybediyorsa, bu partnerini istemediğini, sevmediğini gösterir.

Cinsel ilişki sırasında erkeğin penisinin sertliğini kaybetmesinin bir çok nedeni olabilir. Bunlardan biri de cinsel işlev bozukluğudur. Ne var ki partnerinde sertleşme problemi olan birçok kadının aklına öncelikle bu mit gelmektedir.

14- Birbirlerini seven çiftler sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini çok iyi bilirler.

Bu cinsel mit çiftleri baskı altına almanın ötesinde öğrenmeyi ve tecrübe edinme çabalarını yavaşlatabilir.

15- Masturbasyon kötü ve zararlıdır.

Bilinen en eski ve yaygın cinsel mitlerden biridir. Kişide suçluluk ve pişmanlık duygularına yol açar. Bu cinsel mit, masturbasyon yapmanın körlük gibi bedensel veya şizofreni gibi ruhsal hastalık veya yıkımlara yol açtığına dair korku ve kaygılara da neden olmaktadır. Erken boşalmaların pek çoğunun temelinde gençlikte “ayıp, suç, günah” gibi düşüncelerle yapılan masturbasyonlar vardır. “Ayıp, suç, günah” duygularıyla yapılan herşey gibi masturbasyon da hızlı yapılmakta ve böylelikle beden saati hızlı bir boşalmaya ayarlanmaktadır. Masturbasyon zararlı değildir, cinsel işlev bozukluklarına yol
açmaz, cinselliğin haz verici olarak yeniden öğrenilmesini sağlamak için cinsel terapilerde kullanılır, alışkanlık yapmaz, bedensel ve ruhsal yıkımlara yol açmaz. Her yaşta doğal kabul edilebilir. Masturbasyonun genç ve evlenmemiş erkeklere özgü bir davranış olduğu görüşü doğru değildir.
Eşlerin birbirlerine masturbasyon yaparak ya da yaptırarak doyuma ulaşmaları az görülen bir durum değildir ve her iki eş de onayladığı müddetçe doyum verici olabilir. Ancak partneri olan bir bireyinyalnızca masturbasyon aracılığı ile doyum sağlamaya çalışması sağlıklı bir davranış olarak değerlendirilemez. Masturbasyon çok sık yapılıyorsa yalnızlığın veya sosyal ilişki kuramamanın ve bir sosyal beceri eksikliğinin belirtisi olabilir. Uygunsuz yer, zaman, araçlarla yapılıyorsa konuyla ilgili bir uzmana danışılması gereklidir.

16- Erkekle kadın ancak birlikte orgazm olurlarsa sevişme başarılı olur.

Bu mit boşalma süresi normal olan pek çok erkekte gereksiz yere erken boşalma korkularının oluşmasına neden olabilmektedir. Çünkü bazen erkek normal bir sürede boşalsa bile partnerindeki bir orgazm sorunu nedeniyle kendisini erken boşalıyor gibi hissedebilir. Partnerini orgazm etmeyi görev gibi gören bir erkek cinselliğin doyum kısmından çok başarı kısmına odaklanmaktadır. En çok yanlış bilinen konulardan biri de erkeğin her boşalmasının “orgazmik” olduğunun düşünülmesidir. Erkekler her boşalmada aynı zevki almazlar, yani her boşalma orgazmik değildir.

17- Cinsel ilişki sırasında karşılıklı masturbasyon yanlıştır.

Bilinenin aksine, cinsel ilişki sırasında da karşılıklı masturbasyon uyarıcı bir eylem olabilir. Hatta cinsel birleşme ile orgazm olamama sorunu olanlarda cinsel ilişki sırasında yapılan karşılıklı masturbasyon çok yararlı bile olabilir.

18- Cinsel birleşme sırasında fantezi kurmak yanlıştır. Cinsel fanteziler ahlak dışı, sapık ve sadakatsiz
davranışlardır.

Cinsel yaşamın en önemli ve renkli öğeleri arasında yer alan cinsel fantezilerin zararlı, hatta bir çeşit sapıklık olduğu inanışı oldukça yaygın bir cinsel mittir. Bu cinsel mitin etkisiyle bazı kişiler cinsel fantezileri nedeniyle suçluluk, korku ve endişe duyabilirler. Bilinenin aksine, cinsel uyarılma yalnızca görme, dokunma, ses ve koku gibi duyular aracığıyla olmaz. Hayallerin de cinsel uyarılma üzerinde çok önemli etkileri vardır. Cinsel fantezilerin var olan partner ve her zamanki cinsel ilişki tarzından farklı olması, kişilerin suçluluk duymasının en önemli nedenlerinden biridir. Ama unutulmamalıdır ki; cinsel fantezi kurmak, özgürlüktür. Fantezilerin içeriğinin olağan dışı olması doğal ve yaygın bir durumdur.

19- Erkeğin penisinin boyu tatminde en önemli etkendir

İlk çağlardan bu yana erkeklik gücünün simgesi sertleşmiş büyük bir penis olmuştur. Pornografik yayınlarla da pekiştirilen bu cinsel mit, kadınların tatmin olabilmesinin ancak büyük bir penis ile mümkün olabileceği ön yargısına neden olmaktadır. Pek çok erkek kendi cinsel organının boyutlarını etraftan duyduğu abartılı tanımlamalarla karşılaştırarak yetersizlik hissi ve endişe duyabilir. Bir erkeğin penisinin küçük olması onun cinsel anlamda yetersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine büyük
penis çoğu kez kadınlara acı verir. Ayrıca sırf bu nedenle gereksiz yere penis büyütme operasyonları geçiren erkeklerin sayısı az değildir.

20- Cinsel birleşme erkek için yorucu ve tüketicidir.

Bu cinsel mitin bir benzeri Hint kültüründe DHAT sendromu olarak bilinir. Bir damla semenin önemli bir kan kaybıyla eş değer olduğu inancı vardır. Ayrıca, Taocu cinsellik akımının boşalmayı bir düzen ve denetim altına alma düşüncesinin ve “insan bir kez boşaldı mı, sönmüş bir balona benzer” felsefesiyle yarattığı, cinsel birleşmenin çok enerji tüketen ve bazı durumlarda bedensel sağlık için zararlı olabilecek bir etkinlik olduğu ön yargısından kaynaklanır. Bu mit nedeniyle oluşan aşırı kaygı erkeklerde cinsel istek azalmasına zemin hazırlar.

21- Yaşlıların cinsel ilişkide bulunması uygun olmaz.

Eş, sağlık, statü gibi pek çok kayıpla karşı karşıya kalan yaşlı insanların zayıf, çaresiz ve yetersiz olduğu, cinsel ve fiziksel yakınlaşmaya istekli ve yeterli olmadığı kanısı oldukça eski, yanlış ve yaygın bir cinsel mittir. Günümüzde yaşam boyu cinsellik anlayışı ağırlık kazanmıştır.

 

Post a Comment