Hamit Öztürk Logo
Recent Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

Page Bg

Pediatrik Üroloji

Üriner sistemin anormal koşulları, erkek üreme sistemi ve vajina, ABD’de her yıl milyonlarca çocuğu etkileyen en yaygın çocuk sağlığı sorunları arasındadır.

Cedars-Sinai’deki Pediatrik Üroloji Hizmetleri, pediatrik hastalarda idrar yolunu, erkek üreme sistemini ve vajinayı etkileyen durumlarla tanı ve tedavi seçenekleri sunar. Bu koşullar şunları içerir:

 • Belirsiz cinsel organ: 
 • Mesane Exstrophy:
 • Hematüri:idrarda kanama olması
 • Fıtıklar ve Hidroseller:
 • Hipospadias:
 • İdrar kaçırma:
 • Böbrek taşı

 • Megaüreter:
 • Nörojenik mesane:
 • İnmemiş testisler:
 • Üreteropelvik kavşak tıkanıklığı:
 • İdrar taşları:
 • İdrar yolu enfeksiyonu:
 • Vezikoüreteral Reflü:

İdrar yolundaki veya böbreklerdeki ciddi durumların belirtileri değişkenlik gösterir, ancak sıklıkla sık, kontrolsüz veya ağrılı idrara çıkma ile gösterilir. Pediatrik Üroloji Hizmetleri, bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde ürolojik hastalıkların ve bozuklukların doğru bir şekilde tanımlanması için son teknoloji teşhis teknikleri sunmaya çalışmaktadır. Cedars-Sinai’deki doktorlar şu anda fetustaki sorunları teşhis etmenin yollarını araştırıyorlar, böylece potansiyel olarak yaşamı tehdit edici koşullar tam olarak gelişmeden düzeltilebilir.

Mevcut teşhis prosedürleri şunları içerir:

  • Biyopsi:
  • Kan testleri:
  • Bilgisayarlı aksiyel tomografi (CAT) taraması:
  • Sistoskopi:
  • İntravenöz pyelogram:
  • Nükleer böbrek taraması:
  • Ultrason:
  • Üreteroskopi:
  • Ürodinami:
  • İptal etme sistourethrogram:
  • Röntgen:

Pediatrik Üroloji Hizmetleri, ürolojik anormallikleri düzeltmek veya en aza indirmek için bir dizi invaziv olmayan, minimal invaziv ve cerrahi prosedür sağlar. Aile üyelerine hastanın durumu ve uygulanabilir tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılır, böylece bilinçli kararlar alınabilir.

Mevcut tedavi hizmetleri şunları içerir:

 • Yapay üriner sfinkter implantasyonu:
 • Mesane rekonstrüksiyonu:
 • Sistoskopi:
 • Sünnet:
 • Deflux prosedürü:
 • İlaç tedavisi:
 • Endourolojik cerrahi:
 • Genitoplasti ve vajinoplasti:
 • Laparoskopik cerrahi:
 • Penis ve üretral rekonstrüksiyon:
 • Robotik cerrahi:
 • Ürolojik endoskopi:
 • Üreteral reimplantasyon: