Hamit Öztürk Logo
Recent Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Image Alt

Dr. Hamit ÖZTÜRK

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik

 

Sağlık sistemi içinde yer alan çeşitli büyüklük ve karmaşıklıktaki kurum ve kuruluşların yönetimi, sağlık hizmetlerinin insanın sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu üstlenmiş olması bakımından, sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli ve anlamlı bir yere sahiptir.
Hizmet sektörünün dünya ve Türkiye ekonomisi içindeki payının artışı, yaşam süresi ortalamasının hemen hemen tüm dünya ülkelerinde yükselmesi ve buna bağlı olarak sağlık sektörünün sürekli teknolojik gelişim ve ekonomik büyüme içinde olması sektörde sunulan hizmetin kalitesinin önemini artırmaktadır.

Hastanelerde yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak hastanenin gelişmesi için etkili,
yaratıcı, vizyoner, isteklendirici, bilgili, ilkeli liderlerin varlığı önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için, hastane yöneticilerinin etkili bir biçimde liderlik yapabilmelerine katkı sağlayabilecek niteliklerin belirlenmesi gereklidir.

Sağlık sektöründeki hızlı değişme ve gelişme sağlık yöneticileri için hem yöneticilik hem de liderlik yeteneklerinin geliştirilmesinin önemini artırmaktadır. Yöneticiler ve liderler için potansiyellerinin en üst seviyesinde faaliyet gösterebilmeleri için yöneticilik ve liderliğin bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Bütünleşik yönetici-lider özellikleri;
1.Uzun vadeli düşünürler,
2.Geniş odaklı bakış açısına sahiptirler, büyük düşünürler,
3.Diğerlerini etkilerler, örgütün bürokratik sınırlarının ötesindedirler,
4.Vizyon, değerler ve motivasyonu vurgularlar, takipçilerine ve farklılıklara karşı
hassastırlar,
5.Politik olarak parlaktırlar, takipçilerinin çelişen talep ve isteklerine cevap verebilirler,
6.Değişim ve yenilik odaklıdırlar, dünyanın değişen şartlarını yakından takip eder,
örgütü bunlara uydurmaya çabalarlar.

Her işletmede, insan kaynaklarını işletme amaçları doğrultusunda etkili bir şekilde
yönlendirebilecek güçlü bir lidere ihtiyaç vardır. Sağlık kurumlarında da bu ihtiyaçtan söz
etmek mümkündür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam beklentisi artıkça sağlık
organizasyonları daha önemli hale gelmiştir. Bununla birlikte bu organizasyonların yüksek
profilli liderler tarafından yönetilmesi de bu organizasyonlar için hayati önem taşımaya
başlamıştır.
Liderliğin yönetim içindeki yeri oldukça önemlidir. Çünkü, yöneticilerin astlarını
yönlendirmeleri ve amaçların gerçekleştirilmesindeki etkileri, onların liderlik vasıflarının
önemli ve ayrılmaz parçasıdır. Dolayısıyla yönetim üzerine çalışan birçok araştırmacı ve uzman
liderliği yönetimin en önemli unsuru olarak görmekte ve bu iki unsuru birbirinin içine geçmiş
kavramlar olarak vurgulamaktadırlar.
Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan hastane hizmetlerinde karmaşık
teknoloji ve yoğun insan ilişkilerinin yer alması önemli yönetsel sorunların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bu durum hastane hizmetlerinin sorumluluk ve etki alanlarının genişlemesine
yol açmaktadır.

Post a Comment