Hamit Öztürk Logo
Recent Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Page Bg

Testis Tümörleri

Testisler başlıca görevleri arasında üreme için semen üretimi ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılamak olan organlardır. Testis kanseri (testiküler kanser) her ne kadar erkeklerin sadece %1’inde görülen, nadir sayılabilecek kanserlerden biri olsa da, 35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen organ kanserlerinden biridir.

Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.

Çoğu testis kanseri cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilebilir ve genel olarak iyileşme oranları yüksektir. Testis kanserlerinin çoğu, sperm üretiminde kullanılan ve “germ hücreleri” adı verilen hücrelerden meydana gelir.

Sebepler

 Testis kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Bununla birlikte, bir erkeğin testis kanseri riskini artırabilen faktörler, ailenin hastalık öyküsünü; iki veya daha fazla X kromozomu ile sonuçlanan genetik bozukluk Klinefelter sendromu veya inmemiş bir testis (kriptorşidizm).

Belirtiler

Testis kanserlerinde en sık rastlanan Testisler başlıca görevleri arasında üreme için semen üretimi ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılamak olan organlardır. Testis kanseri (testiküler kanser) her ne kadar erkeklerin sadece %1’inde görülen, nadir sayılabilecek kanserlerden biri olsa da, 35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen organ kanserlerinden biridir.Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.Çoğu testis kanseri cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilebilir ve genel olarak iyileşme oranları yüksektir. Testis kanserlerinin çoğu, sperm üretiminde kullanılan ve “germ hücreleri” adı verilen hücrelerden meydana gelir.

bulgu testislerde ağrısız kitledir. Çoğu testis kanseri ağrıya neden olmaz, ancak hastaların yüzde 30 ila 40’ında ağrı meydana gelebilir. Herhangi bir testis sertliği durumunda en kısa sürede bir uzmana görünmeniz tavsiye edilmektedir. Testis kanserinin diğer semptomları şunlardır:

Memelerde büyüme ve ağrı

  • Sırt ağrısı
  • Boyun ağrısı veya kitle
  • İstemsiz zayıflama ve halsizlik

Testis kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörler testis kanseri ile ilişkilidir.

Risk faktörleri şunları içerir:

Kriptorşidizm (İnmemiş Testis)

Doğuştan gelen yapısal bir bozukluk olan inmemiş testis hastalarında testis kanseri görülme 4 ila 8 kat ihtimali artar.

Testis Kanseri Öyküsü

Daha önceden testis kanseri geçirmiş kişilerde ikinci bir testis kanseri geçirme olasılığı böyle bir öyküsü olmayan kişilere göre daha yüksektir.

Genetik Faktörler

Ailesinde Kleinefelter Sendromlu birey bulunan kişiler ile Down sendromu, androjen duyarsızlık sendromu gibi kimi genetik hastalıklarda testis kanseri riski yükselmektedir.

Yaş

Çoğu kanser, ergenlikten sonra ve 40 yaşından genç erkeklerde görülür, ancak 50 ila 60 yaş arasındaki ikinci bir erkek grubu da testis kanseri için risk altındadır.

Esrar Kullanımı

Esrar kullanımının testis kanseri görülme sıklığını arttırdığı gösterilmiştir.

Aile Öyküsü

Birinci derece akrabalarında testis kanseri görülen kişilerde hastalığın görülme ihtimali artmaktadır.

Erken Teşhis

Testis kanseri için henüz herhangi bir tarama yöntemi geliştirilmemekle beraber, kişilerin belirli aralıklarla kendi kendilerine yapacakları muayenelerde testislerinde kitle fark etmeleri durumunda hekime başvurmaları tavsiye edilmektedir.

Tanı Yöntemleri

Testis kanseri olduğu düşünülen testis kitlelerinde tanının desteklenebilmesi için yararlanılan kimi yöntemler aşağıdaki gibidir:

Skrotal Ultrason

Testiste ele gelen kitlenin testisin kendisinden mi yoksa çevre dokularından mı kaynaklandığını ayırt etmekte kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Kan Testi

Alfa-fetoprotein (AFP), beta insan koryonik gonadotropin (hCG) ve laktat dehidrojenaz (LDH) gibi yüksek düzeydeki testis kanseri tümör belirteçleri için yapılan değerlendirmede, bu belirteçlerin yükseltilmiş seviyeleri, testis kanserini güçlü bir şekilde göstermektedir. Bununla birlikte, bu belirteçler mevcut olmadığında, kanserin göz ardı edilemeyeceğine dikkat edilmelidir.

Bilgisayarlı Tomografi

Testis kanserinin tespit edildiği durumlarda kanserin çevre ve uzak dokulara yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda testis kanseri şüphesinin oluşması durumunda tanının kesinleştirilebilmesi için testisin çıkartılması gerekmektedir

Tedavi Yöntemleri

Testis kanserinin hem tanı hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılmasını gerektirir.

Cerrahi Tedavi

İleri veya yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (abdominal lenf nodlarını çıkarmak için cerrahi prosedür) önerilebilir.

Kemoterapi

Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir. Bunun yanı sıra, kimi hastalarda ameliyat sonrasında ek tedavi olarak da kemoterapi uygulanabilir.

Radyasyon Tedavisi

Bazı testis kanserli hastalarda radyoterapi kemoterapi veya cerrahi operasyonların beraberinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi olarak gündeme gelebilmektedir. Ayrıca, metastazları bulunan veya cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.

Testis tümörlerinin tedavisinden sonrasıyla ilgili beklentiler

Hastanın testisinin birisinin alınması, cinsel potansiyelini azaltmaz veya genelde çoğalma fonksiyonunu da etkilemez. Sperm üretiminde geçici bir azalma yaşarlarsa da diğer kalan bez, yeterli miktarlarda testosteron üretecektir.

Lenf nodüllerini almak için yapılan ameliyattan sonra, bazı hastalarda meni boşalma etkinliğinde azalma olabilir. Günümüzde sinirlerin korunmasıyla birlikte yapılan tekniklerle sorunun yaygınlığı azalmıştır. Ayrıca, boşalma sorunlarını tersine çevirecek etkisi olan ilaçlar da kullanılabilmektedir.

Hastaların çoğunda, ameliyattan sonra normal ereksiyon elde edilebilmektedir.

Diğer taraftan, ameliyat sonrası boşalmada bozulma olabileceği ve kemoterapinin de sperm sayımını (genelde yalnız geçici olarak) düşürebileceğinden, hastalar tedavilerin öncesinde, spermlerini dondurma yöntemini tercih edebilirler. Bir hastada testis tümörü tespit edildiğinde, en az 5 yıl periyodik film, tomografi çekimi ve kanda marker testine tabi tutulabileceğini bilmelidir. Hastalarda tümör nüksü (tekrarı) olasılığı mevcut olduğu için takipte radyolojik yöntemlere ek olarak aylık kendi kendine testis muayenesi önerilmelidir. Bu işlemin daha verimli olabilmesi için tercihen ılık bir banyo veya duştan sonra skrotumun derisi daha yumuşak durumdayken yapılmalıdır.

UZMANA DANIŞ